Zakończenie procesu konsultacji Strategii Rozwoju GZM

Proces konsultacji projektu Strategii Rozwoju GZM dobiegł końca. Bardzo dziękujemy za Państwa udział w konsultacjach oraz za wszystkie przesłane uwagi i opinie do projektu dokumentu.

Dokładne informacje nt. przebiegu i wyników konsultacji zostaną przedstawione w raporcie po konsultacyjnym, który zostanie opublikowany w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie.