Posiedzenie Metropolitalnej Rady Rozwoju

6 lipca 2022 r. w pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Metropolitalnej Rady Rozwoju poświęcone posumowaniu Diagnozy stanu GZM oraz Obszarów funkcjonalnych GZM.

Podczas spotkania dyskutowano także nad wstępnymi ustaleniami strategicznymi (priorytetami, celami i kierunkami działań Metropolii).