Konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM

Od 20 października trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 24 listopada 2022 r. Są one dostępne wraz ze wzorem formularza konsultacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Metropolitalnego oraz w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Katowice, ul. Barbary 21A (pokój nr 222).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach mogą skorzystać z trzech możliwości kontaktu: wzięcie udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, odwiedzenie punktu konsultacyjnego lub wypełnienie formularza zgłoszenia uwag (w wersji papierowej lub elektronicznej).

Projekt Strategii Rozwoju GZM
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej
Schematy do priorytetów
Prognoza oddziaływania na środowisko
Formularz zgłaszania uwag – online
Formularz zgłaszania uwag – do pobrania

Weź udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych

Otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się w każdym z podregionów GZM, w godzinach od 16:00 do 18:00. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie udziału. Poniżej harmonogram spotkań:

 • 21 października 2022 r. – Bytom: Centrum Gorczyckiego przy parafii św. Jacka, ul. Matejki 1
 • 24 października 2022 r. – Tychy: Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49
 • 25 października 2022 r. – Gliwice: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
 • 26 października 2022 r. – Katowice: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4
 • 27 października 2022 r.- Sosnowiec: Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu ul. Warszawska 3/20

Dodatkowo, zaplanowano dwa spotkania w formule on-line, które odbędą się w godzinach od 11:00 do 13:00:

Odwiedź punkt konsultacyjny

W każdym z podregionów w tych samych dniach i miejscach co otwarte spotkania konsultacyjne działać będzie punkt konsultacyjny od godziny 9:00 do 16:00. Będzie tam możliwość zapoznania się z projektem dokumentów, a także wypełnienia formularza konsultacyjnego. Poniżej harmonogram działania punktów konsultacyjnych:

 • 21 października 2022 r. – Bytom: Centrum Gorczyckiego przy parafii św. Jacka, ul. Matejki 1
 • 24 października 2022 r. – Tychy: Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49
 • 25 października 2022 r. – Gliwice: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
 • 26 października 2022 r. – Katowice: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4
 • 27 października 2022 r. – Sosnowiec: Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu ul. Warszawska 3/20

Wypełnij formularz zgłoszenia uwag

Formularz konsultacyjny jest dostępny w następujących formach:

 • Formularz w wersji online pod linkiem: https://forms.gle/j9M3PRvnGXf4UR9bA ,
 • Formularz w wersji edytowalnej do pobrania i wypełnienia: na dole strony, a także na stronie BIP Urzędu Metropolitalnego,
 • Formularz w wersji papierowej: w siedzibie Urzędu Metropolitalnego w pokoju 222 oraz w godzinach otwarcia ww. punktów konsultacyjnych.

Wypełnione formularze można:

 • Przesłać wypełniony skan na adres: strategiarozwoju@metropoligzm.pl
 • Złożyć w siedzibie Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Katowice, ul Barbary 21a) przesłać pocztą na ten adres – z dopiskiem „Konsultacje Strategii Rozwoju GZM”
 • Złożyć w punktach konsultacyjnych w godzinach ich działania,

Dodatkowych informacji na temat konsultacji projektu Strategii Rozwoju GZM udziela Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (e-mail: strategiarozwoju@metropoligzm.pl, tel. 32 7180-741 – w godz. 7:00 – 15:00)

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!