Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dot. prac nad strategią, prosimy o kontakt na adres: pl_strategia_gzm@pwc.com lub strategiarozwoju@metropoliagzm.pl

Za koordynację procesu tworzenia Strategii Rozwoju GZM odpowiedzialny jest:

Departament Strategii i Polityki Przestrzennej

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

ul. Barbary 21a, Katowice

tel. 32 7180-741/779/782