Aktualności


16 grudnia, 2022 / Aktualności

Strategia Rozwoju GZM przyjęta!

Zgromadzenie GZM przyjęło Strategię Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Dokument określa wspólną dla wszystkich gmin członkowskich wizję Metropolii w kilkunastoletniej perspektywie oraz wskazuje cele i kierunki jej rozwoju. Ważnym…
Czytaj więcej
1 grudnia, 2022 / Aktualności

Zakończenie procesu konsultacji Strategii Rozwoju GZM

Proces konsultacji projektu Strategii Rozwoju GZM dobiegł końca. Bardzo dziękujemy za Państwa udział w konsultacjach oraz za wszystkie przesłane uwagi i opinie do projektu dokumentu. Dokładne informacje nt. przebiegu i wyników konsultacji zostaną przedstawione w…
Czytaj więcej
20 października, 2022 / Aktualności

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM

Od 20 października trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 24 listopada 2022 r. Są one dostępne wraz ze wzorem formularza konsultacyjnego w…
Czytaj więcej
1 2 3 5