Trwają prace nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 5 lipca 2022 roku odbyło się  kolejne spotkanie z przedstawicielami gmin, które dotyczyło modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru GZM.

Model będzie wskazywał w sposób przestrzenny ustalenia Strategii Rozwoju: obszary istotne dla osiągnięcia celów strategicznych, a także powiązania funkcjonalne oraz rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w GZM.

Podczas spotkania zaprezentowano główne ustalenia oraz przedstawiono w jaki sposób powstawał pierwszy rysunek modelu. W dalszej części spotkania gminy miały możliwość wypowiedzenia się na temat rysunku modelu oraz zgłosić swoje uwagi.