Aktualności

Strategia Rozwoju GZM przyjęta!

Zgromadzenie GZM przyjęło Strategię Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Dokument określa wspólną dla wszystkich gmin członkowskich wizję Metropolii w kilkunastoletniej perspektywie oraz wskazuje cele i kierunki jej rozwoju. Ważnym elementem prac nad Strategią były konsultacje z szerokim gronem mieszkańców i ekspertów.  – Strategia Rozwoju GZM powstawała przy dużym zaangażowaniu… Czytaj dalej »Strategia Rozwoju GZM przyjęta!

Zakończenie procesu konsultacji Strategii Rozwoju GZM

Proces konsultacji projektu Strategii Rozwoju GZM dobiegł końca. Bardzo dziękujemy za Państwa udział w konsultacjach oraz za wszystkie przesłane uwagi i opinie do projektu dokumentu. Dokładne informacje nt. przebiegu i wyników konsultacji zostaną przedstawione w raporcie po konsultacyjnym, który zostanie opublikowany w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział i… Czytaj dalej »Zakończenie procesu konsultacji Strategii Rozwoju GZM

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM

Od 20 października trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 24 listopada 2022 r. Są one dostępne wraz ze wzorem formularza konsultacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Metropolitalnego oraz w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Katowice, ul. Barbary 21A (pokój nr 222). Osoby zainteresowane… Czytaj dalej »Konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM

Posiedzenie Metropolitalnej Rady Rozwoju

6 lipca 2022 r. w pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Metropolitalnej Rady Rozwoju poświęcone posumowaniu Diagnozy stanu GZM oraz Obszarów funkcjonalnych GZM. Podczas spotkania dyskutowano także nad wstępnymi ustaleniami strategicznymi (priorytetami, celami i kierunkami działań Metropolii).

Trwają prace nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 5 lipca 2022 roku odbyło się  kolejne spotkanie z przedstawicielami gmin, które dotyczyło modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru GZM. Model będzie wskazywał w sposób przestrzenny ustalenia Strategii Rozwoju: obszary istotne dla osiągnięcia celów strategicznych, a także powiązania funkcjonalne oraz rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w… Czytaj dalej »Trwają prace nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej

Kolejne spotkanie Metropolitalnej Rady Rozwoju

18 marca odbyło się kolejne spotkanie Metropolitalnej Rady Rozwoju. Spotkanie poświęcone omówieniu dwóch opracowywanych dokumentów: Diagnozy Stanu GZM oraz Obszarów funkcjonalnych GZM. Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu GZM Kazimierz Karolczak oraz Wiceprzewodniczącą Zarządu GZM Danuta Kamińska wręczyli akty powołania dwóm nowym członkom Metropolitalnej Rady Rozwoju: dr hab. Marcie Pogrzebie Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Łukaszowi… Czytaj dalej »Kolejne spotkanie Metropolitalnej Rady Rozwoju

Konferencja „Od badania do działania….” – podsumowanie wyników projektu

W dniu 17 grudnia 2021 roku w Katowicach odbyła się Konferencja pt. Od badania do działania: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w wynikach projektu Gospostrateg-NewUrbPact i pracach nad Strategią Rozwoju GZM, zorganizowana przy współpracy Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz firmy doradczej PwC Polska. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i… Czytaj dalej »Konferencja „Od badania do działania….” – podsumowanie wyników projektu

Metropolitalna Rada Rozwoju

Metropolitalna Rada Rozwoju. Eksperci będą wspierać GZM w pracach nad strategią

Wsparcie merytoryczne Zarządu Metropolii podczas trwających prac nad Strategią Rozwoju GZM na lata 2022-2027 – to główne zadanie Metropolitalnej Rady Rozwoju. Do wzięcia udziału w jej pracach zaproszenie przyjęli przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, środowisk społeczno-gospodarczych oraz naukowo-badawczych.  Do zadań rady należeć będzie wskazywanie istotnych kierunków rozwoju pierwszej Metropolii w Polsce oraz weryfikowanie ustaleń powstającego… Czytaj dalej »Metropolitalna Rada Rozwoju. Eksperci będą wspierać GZM w pracach nad strategią

Spotkanie w podregionie sosnowieckim

Spotkania z gminami GZM

W ramach II etapu prac nad Strategią Rozwoju GZM odbyło się 5 warsztatów strategicznych z przedstawicielami gmin członkowskich GZM w podziale na podregiony. Podczas warsztatu prowadzone był dyskusje na temat szans i wyzwań związanych z rozwojem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej poszczególnych gmin, a także prowadzone były rozważania nad wizją GZM do 2035 roku. Spotkania były… Czytaj dalej »Spotkania z gminami GZM

Metropolia oczami mieszkańców – pierwsze podsumowanie wyników ankiet

Przedstawiamy pierwsze wnioski z pozyskanych formularzy dotyczących potrzeb, oczekiwań oraz wyzwań rozwoju GZM. Formularz ankiety był dostępny online od 17 sierpnia do 26 września 2021 r. Oprócz tego, ankietę w wersji papierowej można było wypełnić w Punktach Obsługi Pasażera ZTM lub odesłać zdjęcie na wskazany adres mailowy. Formularz ankiety został także zamieszczony w 6 numerze… Czytaj dalej »Metropolia oczami mieszkańców – pierwsze podsumowanie wyników ankiet